Reserva praza!

Reserva a túa praza para o roteiro “As aves na trampa do vento” o domingo, 26 de marzo. Debes inscribirte antes das 13:00h do venres 24 de marzo, para poder formalizar a correspondente póliza de seguro. As prazas cubriranse por orde de inscrición.

Completa o seguinte formulario cos teus datos e envía a túa solicitude. En breve, recibirás un correo electrónico co número de conta no que deberás efectuar o pago por adiantado da praza, a fin de facer efectiva a túa reserva.

Tamén podes reservar praza no teléfono 982 240 299.

*Cancelación da reserva: prégase avisar o antes posible no teléfono 982 240 299. Se é posterior ao período de inscrición, suporá o aboamento íntegro do prezo da praza. Excepcionalmente, se se debe a motivos de saúde, procederase á devolución da metade do importe, previa presentación do xustificante médico.

Podes consultar aquí os termos e condicións do servizo.

Termos e condicións

PROTECCIÓN DE DATOS O/a solicitante garante que a información facilitada é certa, completa e que coñece que a omisión ou falseamento da mesma dará lugar á anulación da súa inscrición. Co envío da información solicitada autorízase a utilización destes datos para a actividade na que se inscribe. Así mesmo, e de acordo co Regulamento Xeral… Seguir lendo Termos e condicións